ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΣΟΥ ΥΦΩΜΑ ΦΟΥΡΚΑ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΣΟΥ ΥΦΩΜΑ ΦΟΥΡΚΑ"

Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 41.970.000,00€

Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΕΜΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 1.200.000,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αποτελούμενου από 18 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW έκαστη, συνολικής ισχύος 36 MW, σε συνολική επιφάνεια 3.500 χιλ στρεμμάτων περίπου. Για το σκοπό αυτό έγινε η διάνοιξη νέου εσωτερικού οδικού δικτύου, η διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ, η κατασκευή θεμελίων, η διαμόρφωση του χώρου του κτηρίου ελέγχου, καθώς και η τοποθέτηση του υπόγειου καλωδίου με την διάνοιξη της απαιτούμενης τάφρου για την τοποθέτηση του και η επανεπίχωση με τις σχετικές εργασίες οδοστρωσίας.