ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1982

 

Ξεκίνησε η δραστηριότητα στον τομέα της οδοποιίας ως "Ασφαλτολατομική Ε.Π.Ε."

1997

 

Ίδρυση της "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε."

2001

 

Ξεκίνησε η εκτέλεση έργων της ΔΕΗ Α.Ε.

2003

 

Ίδρυση της πρώτης ανεξάρτητης βιομηχανικής μονάδας κατασκευής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή της Πέλλας.

2005

 

Πρόσθεσε στην κατοχή της ένα νέο κινητό συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος αυξάνοντας την ευελιξίας της, ώστε να καλύπτει όλους τους συνεργάτες της ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής του εκάστοτε έργου.

2007

 

Ένα νέο κινητό συγκρότημα παραγωγής προστίθεται στον δυναμικό της διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητες της και ανοίγοντας νέες συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.

2012

 

Ίδρυση της δεύτερης ανεξάρτητης βιομηχανικής μονάδας κατασκευής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή της Βέροιας.

2014

 

Ξεκινάει η δραστηριότητα της εταιρείας στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας την εκτέλεση έργων οδοποιίας, ως συνεργάτης μεγάλων Τεχνικών Εταιριών σε Ρουμανία και Σερβία.