ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

Εργα Μεταλλειων - Ορυχειων

Έργα Μεταλλείων - Ορυχείων

Η "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε." διαθέτει μεγάλη πείρα στα έργα Μεταλλείων καθώς τα τελευταία 18 χρόνια έχει αναλάβει και εκτελέσει πληθώρα αυτών, για την ΔΕΗ Α.Ε. Έχει εργαστεί στα Ορυχεία του Αμυνταίου, της Μαυροπηγής, της Μελίτης, της Καρδιάς κ.α. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μεταλλευτικών έργων που έχει εκτελέσει ανέρχεται σε 97.121.088,63€.

Σημαντικότερα Έργα

 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 700.000 Μ3 ΣΤ.(+50% -25%) ΑΓΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 993.660,73€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 1,73 x 106 Μ3 ΣΤ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 130.5756,03€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 530.000 Μ3 ΣΤ. ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΠ3 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 2013.007/ΛΚΔΜ)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 493.469,21€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 150.000 Μ3 ΣΤ. ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΠ3 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 2013.014/ΛΚΔΜ)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 145.299,84€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 19,7Χ106 Μ3 ΣΤ.ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΠ3 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.752.998,59€
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 3,3Χ106 Μ3 ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4.843.611,63€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 12,0X106 M3 ΣΤ. ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΠ3 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 5326307/2012)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14.796.592,53€
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 9,0X106 M3 ΣΤ. ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 6 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 0,65X106 M3 ΣΤ. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 0,13X106 M3 ΛΑΣΠΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 5336302/2013)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 17.762.675,63€
 • Διακίνηση 3,0 x 106 M3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (Σύμβαση : 5336308 / 2013)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.843.989,18€
 • Διακίνηση 5,5 x 106 M3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (Σύμβαση : 5346301 / 2014)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4.107.533,81€
 • Διακίνηση 10,0 x 106 M3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (Σύμβαση : 5346308 / 2014)
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 12.575.190,84€
 • Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση-διάστρωση 3,6 x 106 τόνων στερεών παραπροϊόντων Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.223.740,00€
 • Διακίνηση 5,4 × 106 Μ3 στ. υπερκείμενων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4.348.900,00€
 • Εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,65 x 106 Fm3 αγόνων για τη διαμόρφωση των πρανών στη στέψη της περιοχής κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.701.000,00€
 • Διακίνηση 9,88 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων (σχιστόλιθου) από τα Νοτιοδυτικά πρανή και υποστηρικτικές εργασίες του Ορυχείου Μαυροπηγής
  ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.0473.000,00€