ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

Ενεργειακα

Ενεργειακά

Τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής έχει μπει δυναμικά και στο κλάδο της ενεργείας προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες. Προωθώντας και στηρίζοντας τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας συμμετέχει στην κατασκευή αιολικών πάρκων, ενώ συνεχίζει να παραμένει πιστός συνεργάτης του Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) στην κατασκευή των Δικτύων Διανομής.

Ολοκληρωμένα Έργα