ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

welcome.


Τρεις δεκαετίες διαρκούς εξέλιξης

Έχοντας ολοκληρώσει και παραδώσει περισσότερα από 400 Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, έχουμε καθιερωθεί ως μία μεγάλη κατασκευαστική εταιρία, που διαθέτει τους πόρους και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει σε δύσκολες κατασκευαστικές προκλήσεις.
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την δραστηριότητά μας είναι η σημαντική εξειδίκευση στον τομέα της οδοποιίας, η πολυετής συνεργασία μας με την ΔΕΗ σε έργα ορυχείων, η μεγάλη μας εμπειρία στα υδραυλικά έργα, η κατασκευή σύγχρονων κτιρίων μεγάλης κλίμακας και η ολοκλήρωση έργων υποδομής σε αιολικά πάρκα.

Ολοκληρωμένα Έργα