ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

  • Αρχική
  • Πόροι
  • Ανθρώπινο Δυναμικό

Κινητήριος Δύναμη

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί κινητήρια δύναμη για την "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.". Η επιτυχία της βασίζεται στους ανθρώπους της. Για αυτό το λόγο προσπαθεί συνεχώς να διατηρεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας και να δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και ασφάλειας για τα στελέχη της. Η Συνέπεια και η Αξιοπιστία αποτελούν δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν πλήρως την ομάδα της εταιρείας, αξίες που μεταφέρονται στους πελάτες και συνεργάτες της δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.
Ιδρυτικό στέλεχος της «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» είναι ο κύριος Παντζαρτζίδης Κωνσταντίνος.

Η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
  • Παντζαρτζίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Κωστίκα Κυριακή, Αντιπρόεδρος
  • Παντζαρτζίδης Παύλος, Μέλος
  • Παντζαρτζίδου Ελισάβετ, Μέλος
  • Παντζαρτζίδου Μαρία , Μέλος

Υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Η "ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε." στελεχώνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό όπως μηχανικούς, οικονομολόγους, τεχνικούς κλπ. Το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται στα 120 άτομα. Εκτός από τα άτομα που εργάζονται σταθερά στο λογιστήριο, στα γραφεία και στα υποκαταστήματα της εταιρίας το υπόλοιπο εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολείται πανελλαδικά στα κατά τόπους έργα που αναλαμβάνει η εταιρία.

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση (με συνεχή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους), εξειδικευμένη τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και άριστο μεταξύ τους συντονισμό, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η αποτελεσματική διαχείριση του έργου και η εγγύηση για την ποιότητα κατασκευής.

Ακόμη η εταιρία διατηρεί ειδικό τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Μηχανημάτων, που απαρτίζεται από τέσσερις μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και τρία κινητά συνεργεία με πλήρη εξοπλισμό, τα οποία παρέχουν ανά πάσα στιγμή την ευελιξία της επί τόπου μετάβασης και επέμβασης, σε κάθε ανάγκη που τυχόν προκύψει σε κάποια από τα εργοτάξια.

Πέρα από το μόνιμο έμπειρο προσωπικό της, επιδιώκει να προσλαμβάνει άτομα από τις κατά τόπους περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, στοχεύοντας στην εντοπιότητα και συμβάλλοντας με την σειρά της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής προσφέροντας νέες θέσεις εργασίες και βελτιώνοντας το βιοτικό κ κοινωνικό επίπεδο του τόπου.