ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Προϋπολογισμός: 7.350.000,00€

Ανάδοχος: ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 3.075.000,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές της Αθήνας. Σκοπός του Έργου είναι η κατασκευή, αφαίρεση και αντικατάσταση ή ανακατασκευή, εναέριων κ υπόγειων γραμμών, παροχών, υποσταθμών διανομής, εξοπλισμού υποσταθμών κλπ. Καθώς και οτιδήποτε λοιπές βοηθητικές εργασίες αποσκοπούν στην κατασκευή και συντήρηση των δικτύων Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ.