ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Π."

Τόπος: Πάτρα

Προϋπολογισμός: 41.920.000,00€

Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 3.000.000,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος του ΠΑΘΕ από την Νέα Κοίτη Σπερχειού έως το τέλος του Α.Κ. Ροδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνονται:
  • η αρτηρία, μήκους περίπου 4,06km, ως διαπλάτυνση ή/και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.
  • ο ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας (μορφής "τρομπέτας"), που εξυπηρετεί την σύνδεση της πόλης της Λαμίας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ
  • οι παράπλευρες, οι εγκάρσιες οδοί και οι τοπικές οδοί.