ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ"

Τόπος: Πάτρα

Προϋπολογισμός: 42.720.000,00€

Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 2.000.000,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος του ΠΑΘΕ από την Νέα Κοίτη Σπερχειού έως το τέλος του Α.Κ. Ροδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνονται:
  • η αρτηρία, μήκους περίπου 4,06km, ως διαπλάτυνση ή/και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.
  • ο ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας (μορφής "τρομπέτας"), που εξυπηρετεί την σύνδεση της πόλης της Λαμίας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ
  • οι παράπλευρες, οι εγκάρσιες οδοί και οι τοπικές οδοί.