ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε"

Τόπος: Μαλιακός (Στερεά Ελλάδα)

Προϋπολογισμός: 51.400.000,00€

Ανάδοχος: ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 1.088.000,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος του ΠΑΘΕ από την Νέα Κοίτη Σπερχειού έως το τέλος του Α.Κ. Ροδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνονται:
  • η αρτηρία, μήκους περίπου 4,06km, ως διαπλάτυνση ή/και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο, ώστε να δημιουργηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση
  • ο ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας (μορφής "τρομπέτας"), που εξυπηρετεί την σύνδεση της πόλης της Λαμίας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και γ) οι παράπλευρες, οι εγκάρσιες οδοί και οι τοπικές οδοί.