ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ"

Τόπος: Ασπρόπυργος Αττικής

Προϋπολογισμός: 49.000.000,00€

Ανάδοχος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 1.693.283,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου οδοποιίας και των χώρων στάθμευσης 280 θέσεων. Αποτελούνται από τη Νέα Βόρεια Περιφερειακή Οδό μήκους 3.5 χλμ. την Κύρια Εσωτερική Οδό μήκους 4.5 χλμ, μικρότερους δρόμους συνολικού μήκους 500 μέτρων, καθώς και χώρους στάθμευσης και απόθεσης ΕΚ συνολικής επιφάνειας 200.000 τμ.