ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΤΣΙΝΑΡΛΙ Β’ ΦΑΣΗ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΤΣΙΝΑΡΛΙ Β’ ΦΑΣΗ"

Τόπος: ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Προϋπολογισμός: 3.000.000€

Ανάδοχος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο τμήμα του χειμάρρου Τσιναρλί με αρχή την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης και τέλος την γέφυρα επί της οδού Γιαννιτσών-Γουμένισσας, συνολικού μήκους 2.866,28 μέτρων μήκους. Στόχους τους έργου ήταν η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης των Γιαννιτσών. Αρχικά έγινε διαμόρφωση της κοίτης με το σχηματισμό της απαιτούμενης τυπικής διατομής με εκσκαφή ορυγμάτων ή επίχωση πρανών με χρήση δάνειων υλικών. Έπειτα έγινε επένδυση των πρανών και της κοίτης με την κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων και πλήρωση αυτών με θραυστό υλικό λατομικής προέλευσης καθώς και οι απαραίτητοι αναβαθμοί εντός της κοίτης για την εκτόνωση του χείμαρρου. Τέλος κατασκευάστηκαν και τα απαραίτητα τεχνικά έργα στο ύψος των υφιστάμενων γεφυρών με την δημιουργία τοίχων αντιστήριξης.