ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ"

Τόπος: Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Προϋπολογισμός: 400.000€

Ανάδοχος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή δίδυμου Κιβωτοειδούς Οχετού διαστάσεων 6,0x4,0μ. έκαστος, σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια οχετών της Εγνατία Οδός Α.Ε. Το τεχνικό γεφύρωσε την κοίτη του ρέματος στο βαθύτερο σημείο της, όπου πριν ήταν κατασκευασμένη Ιρλανδική Διάβαση. Ταυτόχρονα με το τεχνικό, κατασκευάστηκαν πτερυγότοιχοι ως τοίχοι αντιστήριξης για την προστασία της οδού πρόσβασης. Τέλος, για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, εκτελέστηκαν εργασίες οδοποιίας εκατέρωθεν του τεχνικού με την κατασκευή ασφαλτικής επιφάνειας πλάτους 6,50μ, αμφίδρομης κυκλοφορίας + 0,50μ εκατέρωθεν για τη διαγράμμιση ασφαλείας (σύνολο 7,50 μ) + πεζοδρόμιο 1,25μ εκατέρωθεν. Η οδός πρόσβασης ανακατασκευάστηκε σε ένα μήκος περίπου 100μ.