ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ"

Τόπος: ΠΕΛΛΑ

Προϋπολογισμός: 5.900.000€

Ανάδοχος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση:
  • του τμήματος της Νέας Εθνικής Οδού Ν.Χαλκηδόνας- Έδεσσας από Χ.Θ. 11+000 έως Χ.Θ. 16+700, πλάτους διατομής 11,00/14,00 και
  • του συνδετήριου τμήματος μήκους 1 χλμ. περίπου και πλάτους διατομής 9,00/11,00.
Συγκεκριμένα έγινε η ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών καθώς και των μικρών τεχνικών (ημισωλήνες απορροής ομβρίων, ρείθρα) της αρτηρίας, η ολοκλήρωση του παράπλευρου δικτύου (χωματουργικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά καθώς και η ολοκλήρωση των μικρών τεχνικών πρόσβασης στις παράπλευρες ιδιοκτησίες ), η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της συνέχειας του αγροτικού οδικού δικτύου, καθώς και η ολοκλήρωση των ασφαλτικών της συνδετηρίου οδού Παραλίμνης και τέλος η ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο ισόπεδων κόμβων, ενός στην περιοχή Νέας Πέλλας και ενός στην περιοχή Παραλίμνης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των αντίστοιχων οικισμών.