ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ

Λεπτομέρειες Έργου

Έργο: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ"

Τόπος: Σχηματάρι – Χαλκίδα (Στερεά Ελλάδα)

Προϋπολογισμός: 58.600.000,00€

Ανάδοχος: ΕΝΤΕΧΝΩΣ Α.Ε.

Υπεργολάβος: ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

Εκτελέστηκαν εργασίες ύψους: 1.876.240,00€

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου οδικού άξονα μήκους 9,2 χλμ. Πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ανά κατεύθυνση.